Klachten

MvH doet er alles aan om u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks dit streven kan het toch gebeuren u als klant, bedrijf, instelling of flexwerker ontevreden bent, wat kan leiden tot een klacht. Wij nemen dit uitermate serieus en zien dit als een mogelijkheid om te verbeteren.

Wij gaan ervan uit dat uw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Wanneer onze dienstverlening niet voldoet aan uw verwachting, registreren wij dit als klacht. Wanneer dit het geval is nodigen wij u uit om dit aan ons kenbaar te maken. Omdat onze dienstverlening lokaal wordt vormgegeven, betekent het dat de intercedent het eerste aanspreekpunt is. De leidinggevende is eindverantwoordelijk voor een goede afhandeling van de klacht.

Het melden van een klacht kan telefonisch, schriftelijk en per e-mail. kan Wij streven er naar om binnen 10 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren. Mocht dit door omstandigheden langer duren, dan ontvangt u hiervan altijd bericht en informeren wij u over de verdere procedure.

Tenslotte delen wij u mede dat wij, met het oog op beroepsreglementering, klachten vastleggen en meenemen in de evaluatie van ons kwaliteitssysteem. Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie omgaan.